HOME > Extra1:Ferraris

Klick op een van onze deelgemeenten hierboven.

Wat zijn dat: de Ferraris kaarten?
Tijdens de Oostenrijkse periode is er door graaf de Ferraris van onze streken een Kabinetskaart vervaardigd van 1771 tot 1778. Van deze kaart, die met de hand getekend is werden er 3 exemplaren vervaardigd. En ervan wordt bewaard in Oostenrijk, een ander in Nederland en het derde exemplaar bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek van Belgi.

Ferraris versus huidige toestand
Een reproductie hiervan (uitgegeven door Pro Civitate, het vroegere gemeentekrediet) is door ons als basis gebruikt om ze te spiegelen op de stafkaart van 1985 voor elk van de deelgemeenten. Rechts zie je 2 kaders waarvan n de uitvergroting is van de plaats van de muisaanwijzer in Ferraris zicht en de andere kader in Stafkaart zicht.
We hebben getracht om de schaal van beide basiskaarten op elkaar af te stemmen. Dit is aardig gelukt voor de dorpskernen maar je zal vlug merken dat de afwijkingen groter worden naarmate je de muisaanwijzer verder van de dorpskern verschuift. De Ferriskaart is erg gedetailleerd maar de posities van de dorpskernen tov elkaar vertonen flinke verschuivingen.
Duidelijk is te zien dat de huidige grote verbindingswegen tussen onze dorpskernen uiteraard in de 18de eeuw nog niet bestonden, ze zijn pas aangelegd midden 19de eeuw.

Hoe de kaart gebruiken?
Basiskaart vergroten of verkleinen en gradueel wijzigen naar Ferraris of naar Stafkaart .
Basiskaart verschuiven: slepen met linker muisknop.

Wat zie je op de kaarten?
Men kan merken dat op de kaart van Ferraris de wegen en voetpaden door een zwarte puntlijn worden weergegeven; alle metselwerk is in het rood en het timmerwerk in het zwart; de bossen met hoogstammig hout worden onderscheiden van jong hout door middel van rondere en minder dichte tekens; de dennenbossen kregen een gele achtergrond; onbegaanbaar geachte moerassen zijn doorkruist met een dubbele puntlijn. Bergen, duinen, alle hoogten en laagten worden aangeduid in een rossige kleur; de overige kunstmatige opgehoogde of uitgegraven gronden met Oost-indische inkt fel gekleurd voor steile hellingen, licht voor zachtere glooiingen. Om aan te duiden tot welke parochie de gehuchten behoren, zijn ze gemerkt met een nummer dat eveneens voorkomt op de parochiekerk waarvan zij afhangen. De kerken en kapellen, waar de mis wordt opgedragen, zijn aangegeven met een zwart kruis in de tekening en, waar geen mis wordt opgedragen door middel van een kruis buiten de tekening, naar het noorden gericht. De kaart bevat ook andere details : woningen en openbare gebouwen zijn bijzonder precies getekend; balken, die dienen om beken over te steken, onderscheidt men met een zwarte lijn.

Na mijn bescheiden bijdrage zijn er nog andere gekomen op het internet:

1) Gedetailleerder ferraris kaarten zie: KBR Ferraris kaarten (1777) - Kabinetskaarten der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik - van gans Belgi! (Koninklijke Bibliotheek van Belgi).

2) Zie ook www.geopunt.be/kaart : Kies op de site voor kaarttoepassing:" historische kaart". Nu kun je Farraris kaart kiezen als een van de 2 vergelijkende kaarten. Zoals je dan kunt zien: er zijn nog altijd 'meesters boven meesters'

2) Zie ook mapire.eu/en : Kies op de site voor 'first military survey1763 - 1787'. Dit is de Oostenrijkse versie met heel wat meer details en info (De moederkaart de Ferraris kaarten'. Via 'options' mogelijkheden voor recente kaart-overlay! PRACHTICH !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Webmaster: Jos Geysen