HOME >

Vrijdag 10 maart 2017:
Lezing '1000 jaar landschap en landbouw in de Kempen'

Lezing '1000 jaar landschap en landbouw in de Kempen'

Wanneer:
Vrijdag 10 maart, 19:30 uur.

Waar:
P.C. Sint-Pieter te Lille, kleine zaal.

Toegang gratis, iedereen welkom!

De Kempen vroeger, dat is heide en zandverstuivingen, plaggenbemesting en keuterboerkes, schapen en jeneverbesstruiken, gehuchtjes en zandwegen, bolderende korhoenders in de vrieskou, de geur van dennenbossen op een droge, hete dag, . Clichés uiteraard, vaak wat romantisch ingekleurd. Maar kloppen ze? En hoe is die Kempen van de Ferrariskaart ontstaan?

Jan Bastiaens neemt de clichés onder de loep. Hij start in het jaar 1000 en verweeft archeologie, bodemkunde, landbouwgeschiedenis, socioeconomische geschiedenis en historische ecologie met elkaar. Jan Bastiaens (°1969 Vosselaar) studeerde geografie in Gent. Hij werkt aan het agentschap Onroerend erfgoed van de Vlaamse Overheid. Het agentschap Onroerend Erfgoed staat in voor beleid, beheer en onderzoek van archeologisch, landschappelijk en bouwkundig erfgoed

Jan Bastiaens is er erfgoedonderzoeker, gespecialiseerd in inventariserend onderzoek van landschappen (welke relicten liggen er in het landschap, wat betekenen ze en wat zijn ze waard?) en in paleo-ecologisch onderzoek (hoe zagen landschap en vegetatie eruit, van nu tot 15000 jaar geleden?). De Kempen neemt een bijzondere plaats in dit onderzoek in.

Nico Paepen

Webmaster: Jos Geysen