HOME >

Zaterdag 17 juni 2017:
Regionale zomeruitstap 'Schoonbroek en Retie'

Uitstap naar het retabel van Schoonbroek + Retie
De rest van de namiddag verkennen we met een gids Retie. Iedereen welkom! Kosteloos!

Wanneer:
Zaterdag 17 juni 2017.

Waar:
Vertrek om 13u aan ons heem, Kerkstraat, Lille (We carpoolen.)
Begin van de gidsbeurt in Schoonbroek om 14u. aan de kerk.

Info:
Rosette Dillen 03/312.49.03

Een retabel is een schilder- of beeldhouwwerk dat bedoeld is om boven het altaar of aan de muur achter het altaar te bevestigen. Meestal bestaat een retabel uit verscheidene panelen, al dan niet met scharnieren aan elkaar bevestigd. Soms zijn er een tabernakel of vrijstaande beelden in verwerkt. Het is een katholieke traditie en het retabel is meestal gewijd aan de patroonheilige van het altaar. De beeldenstorm uit de 16de eeuw is de oorzaak dat vele retabels zijn verwoest. In onze streek zijn er maar enkele bewaard gebleven. De tand des tijds, de veranderende mode heeft er ook vele doen verdwijnen. Na het Tweede Vaticaans Concilie, toen het altaar een volksaltaar werd en de priester naar de gelovigen keek, verdween het altaar met retabel volledig, tenzij het behouden werd uit kunsthistorische overweging. De bedoeling van een retabel was tweevoudig: vooreerst de aandacht richten op het altaar en ten tweede het bijbelverhaal aan- schouwelijk maken voor de gelovige. In die zin was het retabel een logische verderzetting van de Romaanse traditie met didactisch beeldhouwwerk op de portalen en de kapitelen van de zuilen in de kathedralen. Voor de gelovige die het lezen niet machtig was, werd het verhaal uitgebeeld. Eigenlijk is een retabel een houten 'beeldkast'. Retabels zijn een schoolvoorbeeld van meester- schap en expertise uit de Lage Landen. Het altaarstuk passeert langs verscheidene vaklui: de schrijnwerker of kistenmaker, de beeldhouwer, stoffeerder, vergulder en vaak moest men voor de buitenluiken nog een paneelschilder inroepen. Het werd dan ook besteld door kapitaalkrachtige parochies of particulieren (huiskapel).

Het Sint-Jobretabel van Schoonbroek is een 16de -eeuwse retabel, waarin het leven van Job is voorgesteld. Het geloofs- en lijdensverhaal van de man Job is in allerlei kleuren en goud uitgewerkt en is echt een pareltje van religieus erfgoed.

De Vlaamse retabels zijn in het buitenland altijd zeer geliefd geweest omwille van de realistische randtafereeltjes zoals ook het geval was in de schilderijen van de Vlaamse Primitieven. Het Lam Gods van Van Eyck en Het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts zijn eigenlijk geschilderde retabels. Ik ben benieuwd of het retabel van Schoonbroek ook die pittoreske, verdoken voorstellingen heeft van neuspeuterende jongens, krolse katten, krabbende honden of een aapje onder een trap, die tussen de religieuze voorstellingen werden ingewerkt. Het zijn voorbeelden van de onuitput- telijke verbeeldingskracht van de mens van toen, die van een kwinkslag hield. Denk maar aan de gotische kathedralen waar we in waterspuwers en op de luchtbogen de gekste en wonderlijkste afbeeldingen herkennen (als het maar op een redelijke hoogte was, dan liet hij zijn verbeelding de vrij loop!).

Webmaster: Jos Geysen